In het MIRT Overzicht 2018 (voorheen MIRT Projectenboek) vindt u alle rijksprojecten uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.