Home

In het MIRT Overzicht 2023 vindt u alle rijksprojecten uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.