In het MIRT Overzicht 2019 vindt u alle rijksprojecten uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het MIRT staat voor: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.