Gerealiseerde projecten 2023

In 2023 zijn drie projecten afgerond. Klik op de projectnaam voor meer informatie.

Op onderstaande kaart zijn de gerealiseerde projecten van de afgelopen vijf jaar weergegeven.

        Gerealiseerde projecten 2023

 1. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
 2. Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum
 3. Twentekanalen fase 2

  Gerealiseerde projecten 2022
 4. Be- en Bijsturing van de toekomst *
 5. Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen *
 6. Booggeluid
 7. Nadere uitwerking rivierengebied (NURG) *
 8. A15 Papendrecht – Sliedrecht
 9. Breda Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)
 10. PHS Spooromgeving Geldermalsen
 11. Zwolle - Herfte
 12. Regiospecifiek Pakket (RSP)

  Gerealiseerde projecten 2021
 13. Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)*
 14. Beter en meer/Verbeteraanpak trein*
 15. Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) risicoreductie*
 16. Rotterdamsebaan
 17. Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
 18. Stadshavens Rotterdam
 19. A76 Aansluiting Nuth
 20. Sterke regio's: Oost-Nederland

  Gerealiseerde projecten 2020
 21. Programma Beter Benutten
 22. Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor*
 23. PHS Overweg Veenendaal Klompersteeg
 24. Utrecht, tram naar de Uithof
 25. Vleuten-Geldermalsen (incl. Randstadspoor, fase 1)
 26. Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

  Gerealiseerde projecten 2019
 27. Aanleg ATBvv A2 corridor en Brabantroute*
 28. A27/A1 Utrecht - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten - Spakenburg
 29. Amsterdam CS, fietsenstalling
 30. Noord-Zuidlijn
 31. Lekkanaal: derde kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
 32. A4 Vlietland - N14
 33. Legger Vlieland en Terschelling
 34. Vaarweg Lemmer - Delfzijl, fase 1
 35. Wilhelminakanaal Tilburg
 36. Quick wins binnenhavens*
 37. Optimalisering goederencorridor
 38. Rotterdam - Genua*


* niet op de kaart

Vergroot afbeelding Een kaart met gerealiseerde MIRT-projecten tussen 2019 en 2023

Gerealiseerde projecten 2019-2023