Colofon

Uitgave: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Grafisch ontwerp, vormgeving en redactie:

Kris Kras context, content and design, Utrecht

Kaarten:

CartoNext, Utrecht

Fotografie:

Bart van Vliet
’t Sticht fotobureau, Timo de Boer 
BCTN 
Beeldbank Rijkswaterstaat (beeldbank.rws.nl) 
Erik Jansen
Erik van 't Woud
Gerhard van Roon
Gerrit Serne
Hans van der Meer
Henriette Guest
Investeringsprogramma corridor Rotterdam Antwerpen 
Jarno Kraayvanger
John Gundlach
John van Helvert
Loes van der Meer
Maastricht-bereikbaar.nl 
Martijn Beekman
Mediatheek Rijksoverheid 
Michiel Wijnbergh
Paul van Baardwijk
Paul Voorham
Phil Nijhuis
ProRail 
Reggie Goole
Riesjard Schropp
Rob Acket
Rob Poelenjee
Ruud Hofland
Ruud van Hees
Serge Ligtenberg
Sjaak Boot
Spoorzone Ede 
Stefan  Verkerk
Terra Drone
Tineke Dijkstra 
Ton Borsboom
Valerie Kuypers
 

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen zelfstandige rechten worden ontleend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet verantwoordelijk voor typefouten en/of onvolkomenheden in de teksten en het kaartmateriaal van deze uitgave van het MIRT Overzicht en de bijbehorende website. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, druk, fotokopie of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.