Copyright

Sinds 18 juli 2015 is de ‘Wet Hergebruik van Overheidsinformatie’ van kracht. Iedereen (personen, organisaties) mag op grond van deze wet de informatie op deze site hergebruiken.

Dit recht heeft betrekking op alle soorten informatie: teksten, rapporten, foto’s, grafieken, afbeeldingen enzovoort. Het hergebruik mag zowel een commercieel als een niet-commercieel doel dienen.

Informatie van derden, die op deze site staat, is niet altijd vrij te gebruiken. Dergelijke informatie herkent u aan de organisatie die op het document vermeld staat. Foto's die u niet of beperkt mag hergebruiken zijn voorzien van een copyrightteken ©.