Twentekanalen fase 2

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water. Met de verruiming van de Twentekanalen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen veiliger en vlotter varen en zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid. Minister Harbers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat stond 4 juli 2023 stil bij de afronding van de verruiming van de Twentekanalen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het nieuwsbericht van Rijkswaterstaat.

Opgave

De bereikbaarheid van Twente voor klasse Va-schepen was ontoereikend.

Oplossing

De kanaalgedeelten tussen de IJssel en Sluis Eefde en tussen de sluis bij Delden tot de haven van Enschede en het zijkanaal naar Almelo zijn
verruimd tot een vaarweg met een krap profiel voor klasse Va. Hierdoor is Twente bereikbaar voor schepen uit deze klasse. Hierbij zijn
op een deel van het traject natuurvriendelijke oevers aangelegd en zijn vervallen zwaaikommen natuurvriendelijk ingericht.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het verruimen van het kanaal voor schepen van klasse Va draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaartafwikkeling.