Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum

In het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum brachten vijf overheden en aannemerscombinatie Mooder Maas de waterveiligheid van het gebied langs de Maas op orde. Ook creëerden ze een nieuw natuurgebied en profiteren de dorpen van betere leefbaarheid en economie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Deltaprogramma

Opgave

Ooijen-Wanssum is een gebiedsontwikkeling waarin een aantal doelen zijn gecombineerd. Het project draagt bij aan de waterveiligheidsdoelstelling van het noordelijke Maasdal voor de korte en de lange termijn. In combinatie daarmee is een rondweg aangelegd en is natuur ontwikkeld ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De provincie Limburg is de trekker van dit project. De doelstellingen van de gebiedsontwikkeling zijn:

  • Een waterstanddaling bereiken van ten minste 35 centimeter, gemeten in de as van de rivier bij rivierkilometer 123 bij een afvoer van 3.275 m3/s, stationair berekend;
  • Het ontwikkelen van natuur en landschap;
  • Het vergroten van de leefbaarheid in Wanssum;
  • Ruimte creëren voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Oplossing

Om te voorkomen dat de Maas tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg opstuwt tijdens hoogwater, is een 10 kilometer lange oude Maasarm gereactiveerd en zijn kaden verwijderd en twee hoogwatergeulen gegraven. Dijken zijn aangelegd en verbeterd om de overschrijdingskans van 1:250 per jaar te realiseren. Tegelijkertijd is onder meer een nieuwe rondweg om Wanssum aangelegd en is er geïnvesteerd in de haven van Wanssum.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het reactiveren van de oude Maasarm, het aanleggen van twee hoogwatergeulen en de aanleg en verbetering van dijken zorgen voor verbetering van de waterveiligheid in het noordelijke Maasdal.