Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

Vanaf dinsdag 20 december 2022 kunnen binnenvaartschippers 8 nieuwe overnachtingsplaatsen gebruiken op de Beneden-Lek bij Bergambacht. Dit zorgt ervoor dat zij aan hun wettelijke rusttijd kunnen voldoen. Meer informatie leest u in het nieuwbericht van Rijkswaterstaat.

Opgave

Uit de verkenning die in 2010 is opgeleverd, is gebleken dat er een tekort aan ligplaatsen is op de Beneden-Lek tussen Krimpen aan de Lek en Vianen. Dit is een belangrijke vaarweg op de corridor Amsterdam - Rotterdam. Op het hele traject is slechts één ligplaats beschikbaar. Het gebrek aan ligplaatsen bemoeilijkt een goede logistieke planning voor de binnenvaartondernemer in verband met de wet- en regelgeving voor vaar- en rusttijden. Daarnaast vergroot de ontoereikende ligplaatscapaciteit de kans op onveilig vaargedrag. De enige goede mogelijkheid om binnen het beschikbare budget extra ligplaatsen aan te leggen, is bij Bergambacht.

Oplossing

De planning- en studiefase heeft uitgewezen dat er in het gebied ten oosten van het veer Bergstoep en de bestaande overslagkade acht overnachtingsplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Het onderzoek heeft zich gericht op kades, steigers, de toegangsweg en oeverwerken. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de aanleg van de haven. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit is samen met het bestemmingsplan gepubliceerd. Daarna is met aanleg begonnen. Op 20 december 2022 is het project opgeleverd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De aanleg van ligplaatsen draagt bij aan een veilige en efficiënte scheepvaart.