717 km aan nieuwe rijstroken in dit kabinet

Update: In het nieuwsbericht van 8 december jongstleden is vermeld dat een groot gedeelte van de 717 kilometer aan nieuwe rijstroken, die tijdens dit kabinet aangelegd zouden worden, is gerealiseerd.

Met deze update kan gesteld worden dat er weer een nieuwe mijlpaal is bereikt met de opening van de Passage van de A2 bij Maastricht. Hierdoor is het totale plan bijna gereed. Naar verwachting zal tijdens dit kabinet ook nog de A50 tussen Ewijk en Valburg  worden opengesteld.

In dit figuur is een update weergegeven van het overzicht dat aangeeft over welke mijlpalen het gaat.