Het project 'Zuidwestkant Amsterdam / Schiphol'  verbetert de bereikbaarheid van Schiphol en de zuidwestkant van Amsterdam, ook in de toekomst.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Het gebied tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp is volop in ontwikkeling, vooral onder invloed van de economische groei in Nederland en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en door de aanwezigheid van Schiphol als internationale luchthaven. Dit leidt tot samenhangende ruimtelijk-economische opgaven in het gebied. Daarom is in het bestuurlijk overleg MIRT van maart 2018 besloten een MIRT Onderzoek Zuidwestkant Amsterdam / Schiphol (ZWA-S) te starten als onderdeel van het programma Bereikbaarheid van, naar en in de MRA.

Doel van het MIRT Onderzoek is Schiphol en de zuidwestkant van Amsterdam nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden voor alle modaliteiten (ov, spoor, weg en fiets) en het gebied tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam Zuid (binnen de zogenoemde kerncorridor Schiphol–Amsterdam) te ontwikkelen tot de internationale entree van Nederland met hoogwaardige internationale woon-werkmilieus.

Eindproduct van het MIRT Onderzoek is een ontwikkelstrategie voor de periode 2022-2040 met een stappenplan. De ontwikkelstrategie en het stappenplan worden adaptief. Hiermee wordt bedoeld dat ze blijvend getoetst worden op hun probleemoplossend vermogen in de veranderende (economische) werkelijkheid.

Planning

Eind maart 2018 is het startschot gegeven voor het MIRT Onderzoek. Op basis van analyse en verdieping van de thema’s bereikbaarheid en ruimtelijk-economische ontwikkeling worden integrale samenhangende ontwikkelrichtingen geformuleerd. Vervolgens wordt (een selectie van) kansrijke ontwikkelrichtingen uitgewerkt naar een ontwikkelstrategie Zuidwestkant Amsterdam-Schiphol met bijbehorend stappenplan en businesscase. Deze zijn naar verwachting najaar 2019 gereed.

Betrokken partijen

In het MIRT Onderzoek werken diverse relevante partijen in het gebied samen, te weten overheden (rijk en regio), Schiphol en ov-bedrijven. Naarmate de ontwikkelstrategie meer concreet vorm krijgt, kan ook de markt worden betrokken.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Het MIRT onderzoek is nieuw opgenomen in het MIRT.