Het project 'PHS: Overweg Veenendaal Klompersteeg' draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling door de overweg Nieuweweg-Noord te vervangen door een onderdoorgang.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) rijden de treinen op de corridor Schiphol-Utrecht-Nijmegen met hogere frequentie. Daardoor zijn verschillende overwegen langer gesloten. De bereikbaarheid en de veiligheid gaan daardoor achteruit.

Oplossing

In Veenendaal wordt de bestaande overweg Nieuweweg-Noord vervangen door een onderdoorgang voor langzaam verkeer. Daarnaast wordt tussen Klompersteeg en Voorpoort een nieuwe onderdoorgang gemaakt voor autoverkeer.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2016: Start realisatie
  • 2019: Oplevering

Financiën

Taakstellend budget ministerie van IenW: € 9 mln. Artikel IF 13.03.01. Er is sprake van 50% cofinanciering door de regio.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 201792019
MIRT 201892019
MIRT 201992019
Bron: MIRT Brontabel als csv (87 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201600%
201700%
Bron: MIRT Brontabel als csv (80 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In maart 2015 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de betrokken overheden en ProRail over de uitvoering en de financiering van het project. In februari 2018 is met de realisatie aangevangen.

Uitvoering

Uitvoering geschiedt onder aansturing van ProRail in samenwerking met gemeente Veenendaal en provincie Utrecht. Het werk is in uitvoering.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.