Het project 'Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer' verhoogt het aantal ligplaatsen door uitbreiding en verbetering van de huidige ligplaatsen bij de Oranjesluizen en de Houtribsluizen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Er is een tekort aan ligplaatsen op de vaarweg tussen Amsterdam en Lemmer. Door dit tekort kunnen veiligheidsproblemen ontstaan door onwenselijke afmeersituaties rond de sluis­complexen op dit traject. Ook kunnen situaties ontstaan waarin schippers te lang door moeten varen op zoek naar een ligplaats, waardoor ze niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving voor vaar- en rusttijden.

Oplossing

In de planuitwerking wordt onderzocht op welke manier en op welke locaties het ligplaatsen­tekort kan worden opgelost. Gedacht kan worden aan zowel uitbreiding en verbetering als herstructurering van de huidige ligplaatsen rond de Oranjesluizen en de Houtribsluizen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De aanleg van ligplaatsen draagt bij een veilige en efficiënte scheepvaart.

Planning

2025-2027: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 6 mln. Artikel IF 15.03.02.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 201462025-2027
MIRT 201562025-2027
MIRT 201662025-2027
MIRT 201762025-2027
MIRT 201862025-2027
MIRT 201962025-2027
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (76 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De herindeling van woonschepen nabij Schellingwoude en de woonplannen voor Zeeburgereiland vormen politiek/bestuurlijke risico’s voor de realisatie en de verbetering van de ligplaatsen in de nabijheid van de Oranjesluizen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2014: De bezuinigingen uit het Lenteakkoord en het aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben, zoals bij Voorjaarsnota 2013 besloten, tot gevolg dat de planuitwerking wordt vertraagd.