Het project 'N15 Suurhoffbrug' verkent de mogelijkheden voor vervanging van de Suurhoffbrug voor verkeer over de weg en het spoor.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

De Suurhoffbrug ligt in de N15 over het Hartelkanaal en vormt een cruciale verbinding tussen de Maasvlakte en het achterland; het betreft dus een verbinding van nationale economische waarde. Door de ontwikkeling van de Maasvlakte wordt een forse verkeerstoename op weg, vaarweg en spoor verwacht.

De Suurhoffbrug bestaat uit twee delen: een wegverkeersbrug en een spoorbrug. De spoorbrug heeft een verwachte levensduur tot 2042. De wegverkeersbrug nadert het einde van de levensduur; op grond van een technische analyse is geconstateerd dat renovatie niet mogelijk is. Een nieuwe wegverkeersbrug is dus noodzakelijk.

Oplossing

In het BO MIRT Zuidvleugel van najaar 2016 is daarom besloten, dat – volgend op de uitkomsten van het onderzoek naar het verlengen van de levensduur van de huidige brug – een integrale MIRT-verkenning voor weg- en spoorverbinding wordt opgestart. De verkenning is integraal om voor alle modaliteiten de meest toekomstvaste en veilige oplossing te onderzoeken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De Suurhoffbrug is een cruciale verbinding tussen de Maasvlakte en het achterland. Dit project heeft als doel de economische waarde van deze gebieden te blijven waarborgen.

Financiën

Deze investering zal worden gefinancierd vanuit het gereserveerde budget voor Vervanging en Renovatie HWN. Binnen dit budget is € 86 mln., prijspeil 2016, inclusief BTW, gereserveerd voor de wegverkeersbrug voor de lange termijn

Planning

  • September 2017: startbeslissing
  • 2019: voorkeursbesluit
  • 2021: vergunningverlening

Betrokken partijen

Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, de gemeente Rotterdam, Ambtelijk/bestuurlijke kamer Zuid-West, Waterschap Hollandse Delta en bedrijven op de Maasvlakte worden bij de verkenning geraadpleegd.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op wijzigingen

2019: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij