Het project 'Multimodale knoop Schiphol' verbetert de capaciteit van het reizigersvervoer en verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid ervan.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-West Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

De huidige multimodale knoop Schiphol is gebouwd in de jaren 90 en is berekend op 21,3 miljoen luchtreizigers per jaar met als bestemming of vertrekpunt Schiphol. In 2015 verwerkte Schiphol al 35,2 miljoen luchtreizigers met als bestemming of vertrekpunt  Schiphol. Het treinstation Schiphol Airport is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste van ons land. Dagelijks gebruiken ruim 80.000 in- en uitstappende reizigers dit station. Ook heeft Schiphol Centrum een groot busstation op de voorrijwegen van de luchthaven. Door het toenemende verkeer op de voorrijwegen staat de veiligheid van de buspassagiers op die plaats onder druk.

Schiphol Plaza kent in de huidige vorm problemen met de capaciteit door de combinatie van reizigers die met alle modaliteiten komen (auto, trein, bus en vliegtuig) en verschillende reisdoelen hebben in een beperkte ruimte. Bij verdere groei leidt dit tot mogelijke knelpunten met de veiligheid.

Het MIRT Onderzoek naar station Schiphol (november 2014) heeft aangetoond dat er capaciteitsknelpunten zijn. De capaciteit van de treinperrons, de trappen en roltrappen, het busstation en de hal van Plaza is onvoldoende om de groeiende stroom reizigers te accommoderen. Naar aanleiding hiervan is in juli 2016 overeengekomen de Verkenning multimodale knoop Schiphol te starten. Deze verkenning wordt uitgevoerd door het ministerie van IenW, Schiphol, NS en Vervoerregio Amsterdam. Er wordt vooral gekeken naar een zo integraal mogelijke oplossing die toekomstbestendig en robuust is, maar ook flexibel kan inspringen op de veranderende mobiliteitsvraag. Het ijkpunt van de verkenning was de reizigersgroei tot 2040. Gedurende de verkenning is besloten een overgangsoplossing te zoeken voor de multimodale knoop Schiphol die de komende jaren zal zorgen voor voldoende veiligheid en capaciteit. Voor de langere termijn is een MIRT Onderzoek Zuidwestkant Amsterdam- Schiphol gestart die een integrale bereikbaarheid van de regio (na 2030) zal onderzoeken.

Oplossing

De multimodale knoop Schiphol wordt aangepakt om de capaciteit, de veiligheid en de kwaliteit voor de groeiende stroom reizigers te faciliteren. De exacte wijze waarop dit gaat gebeuren, wordt onderzocht in de verkenning.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

De oplossing biedt ruimte aan de groei van het reizigersvervoer en draagt bij aan het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van de betrouwbaarheid.

Financiën

Voor spoorse maatregelen rondom de multimodale knoop Schiphol heeft het ministerie van IenW  256 mln gereserveerd binnen het Infrafonds (artikelonderdeel 13.03.04).

Planning

  • 2016: startbeslissing voor de verkenning van de multimodale knoop Schiphol
  • 2019: voorkeursbeslissing

Betrokken partijen

Het ministerie van IenW, Schiphol, NS en Vervoerregio Amsterdam hebben zich in de intentieovereenkomst van 28 april 2016 gecommitteerd aan een gezamenlijke aanpak van de multimodale knoop om een integrale oplossing te bereiken die de veiligheid, de capaciteit en de kwaliteit van de knoop faciliteert. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met andere partijen: overheidspartijen zoals de gemeente Amsterdam, vervoerders, kennisinstellingen en marktpartijen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT

2019: In het BO MIRT van december 2017 is geconstateerd dat zowel uitwerking nodig is voor middellange en lange termijn. Ook middellange termijn oplossingen vragen meer onderzoek. Hierop is de planning aangepast.