Op deze pagina vindt u informatie over het project 'Corridor Rotterdam - Antwerpen'.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2016 is afgesproken dat rijk en regio een MIRT Onderzoek starten op de corridor Rotterdam-Antwerpen naar de ontwikkelkansen op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie en de verschillende modaliteiten (rail, weg, water, buis) en de wisselwerking daartussen. Hierbij wordt verder gebouwd op de conclusies uit de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam uit 2011.

In het MIRT Onderzoek zijn de 4 I's, naast de I van investeren (infrastructuur aanpassen), het uitgangspunt. De inzet is het versterken van de corridor Rotterdam-Antwerpen in aanvulling op een analyse van de ruimtelijk-economische problematiek.

Planning

Na een eerste fase van kwartier maken wordt in 2017 een bestuurlijke conferentie georganiseerd om de eerste resultaten van de bestuurlijke en feitelijke analyse van de corridor Rotterdam-Antwerpen te delen met betrokken bestuurlijke en maatschappelijke organisaties.

Betrokken partijen

De provincies Zuid-Holland (trekker), Zeeland en Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, de ministeries van IenM en E Z, de Vlaamse Overheid, de Stadsregio Antwerpen, de Metropoolregio, de regio’s Drechtsteden, Hoeksche Waard, West-Brabant en Voorne-Putten, en de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk).

Projecthistorie
2018
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek/bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (100 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij