Het project 'Noord-Zuidlijn' geeft ruimte aan groei van het reizigersvervoer en draagt bij aan de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

In de regio Amsterdam liggen de werkgelegenheidslocaties in de categorie A (VINEX) vooral in het gebied rond het Centraal Station en de binnenstad. Het gebied tussen WTC en RAI is een potentiële A-locatie. Deze A-locaties moeten met het openbaar vervoer optimaal bereikbaar zijn en blijven, en ook onderling goed met elkaar verbonden zijn.

Oplossing

Tussen Amsterdam Buikslotermeerplein en Amsterdam-Zuid wordt een tweesporige metroverbinding aangelegd. Gelijktijdig wordt aan de achterzijde van het Centraal Station een busstation en een auto-onderdoorgang aangelegd. De dekking hiervoor komt uit het Regionet-budget.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren deur-tot-deur reistijd, verhogen van de veiligheid, en ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer. Bijdragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam.

Planning

  • 2003: start realisatie
  • 2018: dienstregeling gestart op 22 juli 2018

Financiën

Taakstellend budget: € 1.187 mln (rijksbijdrage). Voor de bijdrage in de aanlegkosten van de Noord-Zuidlijn is een lumpsum beschikking (vaste bijdrage) afgegeven. Artikel IF 14.01.03.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20131.1732017
MIRT 20141.1822017
MIRT 20151.1852017
MIRT 20161.1862017
MIRT 20171.1862018
MIRT 20181.1862018
MIRT 20191.1872018
Bron: MIRT Brontabel als csv (189 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil14
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)13
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012957
2013985
20141.036
20151.111
20161.15597%
20171.15597%
Bron: MIRT Brontabel als csv (138 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Convenanten: het project maakt deel uit van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. De commissie-Veerman adviseert in haar rapport (juni 2009) om door te gaan met de aanleg. B&W en de Gemeenteraad van Amsterdam   hebben de adviezen van de commissie-Veerman overgenomen. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de brieven van december 2009 (TK 32123 A, nr. 85) en juni 2010 (TK 32123 A, nr. 133).

Uitvoering

Het nieuwe busstation Amsterdam Centraal is in 2014 geopend en de Michiel de Ruijtertunnel voor het autoverkeer in 2015. De Noord/Zuidlijn is op 22 juli 2018 in dienst gesteld. De aanleg van de Noord-Zuidlijn is vrijwel gereed; er resteren nog kleinere werkzaamheden en nazorg op de gerealiseerde infrastructuur.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: De diepe perrons zijn in ruwbouw gereed, waardoor de risico’s zijn verminderd. De aanleg van de boortunnels verloopt voorspoedig.

2017: De gemeente Amsterdam heeft de oplevering van het project uitgesteld naar 2018.