Het project 'Maasoeverpark' verbetert de waterveiligheid door dijkversterkingen en rivierverruimingen langs de Maas. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met ruimtelijk-economische verbeteringen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Klimaatverandering en aanscherping van de waterveiligheidsnormen leiden tot een grote waterveiligheidsopgave voor de gezamenlijke partijen langs de Maas. De voorkeursstrategie voor de Maas uit het Deltaprogramma 2015 voorziet in dijkversterkingen en rivier­verruimingen. Waar mogelijk worden deze maatregelen gecombineerd met andere ruimtelijk-economische ambities. Maasoever­park is een van de zes koploperprojecten in de Maas, waar voor deze ambities veel kansen liggen.

In het MIRT Onderzoek wordt verkend welke kansen de ontwikkeling van een landschapspark biedt voor de waterveiligheidsopgave van de Maas. Dit MIRT Onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Maasdriel, de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland en de provincies Gelderland en Noord-Brabant in 2015 en 2016 hebben uitgevoerd. Er is een Plan van Aanpak Maasoeverpark opgesteld waarin wordt geschetst hoe dit MIRT Onderzoek wordt uitgevoerd.

Planning

In november 2016 is op basis van een regionaal voorstel voor rivierverruimende projecten bij de Maas besloten tot de start van het MIRT Onderzoek Maasoeverpark. Het MIRT Onderzoek is in het voorjaar van 2018 afgerond.

Betrokken partijen

Het MIRT Onderzoek wordt getrokken door de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente werkt nauw samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeente Maasdriel, waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij