Het project 'Integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo' verbetert de waterveiligheid van de Maas bij Venlo en de natuur, recreatie en economie in het gebied.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuid-Nederland
  • Onderwerp: Water
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Verkenning

Opgave

Waterveiligheid verbeteren in samenhang met de ruimtelijke economische opgave.

Oplossing

Er is gekozen voor een combinatie van dijkversterking en rivierverruiming om de waterveiligheid te borgen. Rivierverruiming maakt het systeem robuuster en creëert kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen: de doorontwikkeling van de industriehaven en kansen voor natuur, recreatie en landschap.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Door een combinatie van rivierverruiming en dijkversterking wordt de waterveiligheid rondom Venlo nu en in de toekomst geborgd. De ruimtelijk-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie worden versterkt.

Financiën

De geraamde kosten voor het project bedragen in totaal € 132 mln.

Planning

Voor deze integrale verkenning wordt uitgegaan van een doorlooptijd van twee jaar. In het bestuurlijk overleg MIRT (BO MIRT) van 2016 is ingestemd met de start van een MIRT-verkenning voor Venlo. Begin februari 2018 is de startbeslissing voor de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo getekend en aan de Tweede Kamer aangeboden. Najaar 2019 is afronding van de verkenningsfase voorzien, waarna een voorkeursbesluit genomen moet worden. Planuitwerking is voorzien vanaf 2020.

Betrokken partijen

Het project is een samenwerking van de gemeente Venlo, Waterschap Limburg, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2016: In het BO MIRT van 2016 is ingestemd met de start van een MIRT-verkenning voor Venlo. In dit overleg zijn ook reeds financiële afspraken gemaakt.

2019: Op 6 februari 2018 is het Startdocument aan de Tweede Kamer verzonden en daarmee is de verkenning formeel van start gegaan.

Hoort bij