Het project 'Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1' verbetert de bereikbaarheid van Noord-Nederland door vaarwegen geschikt te maken voor klasse Va schepen en vierlaags containervaart.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noord-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De bereikbaarheid van Noord-Nederland voor schepen van klasse Va en vierlaags containervaart is onvoldoende.

Oplossing

Het eerste deel van de verbetering van het vaarwegprofiel en de verbetering van de brug bij Lemmer en de spoorbrug in de lijn Groningen-Sauwerd zijn in 2002 opgeleverd. De verbeteringen zijn vooral de nieuwe maatregelen (tweede deel) die volgen uit de planuitwerking die in 2004 is afgerond:

  • het verbreden en verdiepen van het Van Starkenborghkanaal en het Prinses Margrietkanaal tot vaarwegklasse Va,
  • en het voor vierlaags containervaart geschikt maken van de wegbruggen bij Stroobos, Eibersburen, Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd en de spoorbrug Zuidhorn, de brug Burgum en de Noordzeebrug te Groningen.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het oplossen van de knelpunten draagt bij aan het realiseren van een efficiënte, veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart.

Planning

  • 2002: start tweede deel
  • 2019: openstelling (brug Aduard)

Financiën

Taakstellend budget: € 284 mln.

Artikel IF 15.03.01. Daarnaast is er een bijdrage van derden van € 39 mln (provincies Fryslân en Groningen).

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 20132792015
MIRT 20142822017
MIRT 20152832017
MIRT 20162842017
MIRT 20172842017
MIRT 20182842017
MIRT 20192842019
Bron: MIRT Brontabel als csv (175 bytes)
Verschil in budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
Bedrag in mln.
verschil5
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)5
Bron: MIRT Brontabel als csv (76 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012158
2013184
2014218
2015251
201625389%
201727797%
Brontabel als csv (130 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In het verleden zijn overeenkomsten met de provincies Fryslân en Groningen gesloten over onderhoud en verbetering van deze vaarweg. De afspraken uit het bestuurlijk overleg tussen het kabinet en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland over deze verbeteringen zijn in 1998 vastgelegd in de Langman-afspraken. In 2011 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu met beide provincies een akkoord bereikt over een nieuwe beheersituatie van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Sinds 1 januari 2014 voert Rijkswaterstaat het beheer van deze hoofdvaarweg uit. De regio financiert regionale meekoppelkansen zelf.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-fase
Opgave
OplossingX
PlanningXXX
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het jaar van oplevering is aangepast aan de planning van de bij de provincies in voorbereiding of uitvoering zijnde deelprojecten (bruggen Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd en Noordzeebrug, spoorbrug Zuidhorn en verruiming Van Starkenborgh Kanaal). In 2012 is het realisatiebesluit genomen voor brug Burgum.

2014: Het deelproject brug Burgum is aan fase 1 toegevoegd. In de planning is het jaar van oplevering hieraan aangepast.

2019: Oplevering is aangepast aan de planning van de brug Aduard, die bij de provincie Groningen in uitvoering is. Voor de nieuwe brug is verlegging van de weg nodig. Na grondverwerving door de provincie bleek het terrein verontreinigd. De noodzakelijke sanering zorgt voor een vertraging, waardoor de oude brug nog niet kan worden verwijderd. Openstelling vindt plaats in 2019.

Hoort bij