Het project A6 Almere Buiten-Oost Lelystad’ verbetert de bereikbaarheid van Lelystad Airport en de bereikbaarheid over de A6.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave en oplossing

In het MIRT Onderzoek is met de regio en het bedrijfsleven onderzocht hoe de gewenste ontwikkeling van de luchthaven zich verhoudt tot de bereikbaarheid. In het voorjaar 2014 hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad op grond van de resultaten van dit onderzoek bestuurlijk afgesproken om de landzijdige bereikbaarheid van luchthaven Lelystad verder te verbeteren.

Als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst werken diverse partijen aan:

  1. een MIRT-verkenning/planstudie naar de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten Oost en Lelystad Centrum,
  2. een verbetering van de busverbinding,
  3. mobiliteitsmaatregelen en
  4. een nieuwe aansluiting op de A6 met een verbinding naar de luchthaven.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij de verkenning zowel inhoudelijk als bestuurlijk een voorkeur bestaat voor uitbreiding van de A6 van 2x2 naar 2x3 rijstroken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het project draagt bij aan de bereikbaarheid van Lelystad Airport en de bereikbaarheid over de A6.

Planning

  • 2020: Tracébesluit
  • 2021-2023: realisatie en openstelling

Het streven is om de mobiliteitsmaatregelen te realiseren voordat het groot vliegverkeer gebruikmaakt van de luchthaven.

Financiën

Het budget voor de realisatie van de verbreding van de A6 is vastgesteld op € 52 mln.

Ontwikkeling planning en budget
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 2019522023
Brontabel als csv (53 bytes)

Betrokken partijen

Betrokken partijen zijn het ministerie van IenW, de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en de gemeente Almere. Daarnaast worden voor de mobiliteitsmaat­regelen en de voorbereiding van de duurzaamheidsopgave specifieke partijen uitgenodigd, waaronder gemeenten, het waterschap, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, natuurbeheerders, belangengroeperingen en vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-faseXX
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (176 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: Project is overgegaan van de onderzoekfase naar de verkenningsfase