Het project 'Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) verbetert de vaargeul tussen Amsterdam en Lemmer verbeteren. Daardoor kunneen schepen tot klasse Vb gebruikmaken van de vaargeul.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Hoofdvaarwegen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

In de vaarroutes naar Oost- en Noord-Nederland voor beroepsvaart in klasse Vb bestaat onvoldoende diepgang.

Oplossing

De oplossing bestaat uit het verdiepen van de vaargeul IJsselmeer zodat die geschikt wordt voor beroepsvaart tot klasse Vb. Het gedeelte Buiten IJ maakt ook deel uit van het project.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Het verruimen van de vaargeul draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaartafwikkeling.

Planning

  • 1997: start realisatie
  • Voor eind 2016: openstelling deeltraject 3
  • Overige deeltrajecten: afhankelijk van zandwinning

Financiën

Taakstellend budget: € 12 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Openstelling
MIRT 201313Voor 2015
MIRT 201412Voor eind 2015
MIRT 201512Voor eind 2015
MIRT 201612Voor eind 2015
MIRT 201712Voor eind 2016 (deeltrajecten 2,3,5,7,8,9,10)
MIRT 201812Afhankelijk van zandwinning (deeltrajecten 1,4,6)
MIRT 201912Afhankelijk van zandwinning (deeltraject 6)
Bron: MIRT Brontabel als csv (328 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201212
201312
201412
201512
201612100%
201712100%
Bron: MIRT Brontabel als csv (126 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: Nota Transport in Balans (1997).

Uitvoering

Waar mogelijk wordt zandwinning door middel van concessies gerealiseerd. De innovatieve baggerbestekken worden op basis van Design- en Construct-contracten (D&C) uitgevoerd. Er zijn nog restopgaven op de deeltrajecten 1, 4 en 6. De intentie is deeltrajecten 1 en 4 te combineren met natuurontwikkeling in Markermeer-IJmeer. Op deeltraject 6 is een zandwinner actief, maar is het beoogde vaargeulprofiel nog niet bereikt.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (172 bytes)