Het project 'IJsselkop' brengt de realisatie en financiering van rivierverruimende maatregelen in beeld van het gebied de IJsselkop.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Aanleiding voor het MIRT Onderzoek naar de IJsselkop is het Deltaprogramma Rivieren. Vanuit de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) en de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort is er behoefte aan meer duidelijkheid over de haalbaarheid en kosten van een integraal maatregelenpakket voor het gebied rond de IJsselkop. Doel is de mogelijkheden voor realisatie en financiering van rivierverruimendemaatregelen in Meinerswijk-Stadsblokken en de Huissensche Waarden nader in beeld te brengen.

Planning

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2018 opgeleverd.

Betrokken partijen

Het betreft een onderzoek van regio en rijk gezamenlijk. De provincie Gelderland trekt het onderzoek.

Behalve de provincie Gelderland zijn de betrokken partijen het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel en de gemeenten Arnhem en Lingewaard.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiƫn
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Hoort bij