Het project 'PHS Spooromgeving Geldermalsen' draagt bij aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling door aanpassingen in de knoop Geldermalsen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De vraag naar spoorvervoer op de corridor Amsterdam-Eindhoven groeit. Afgesproken is dat deze groei mogelijk gemaakt wordt, terwijl er ook ruimte wordt gehouden voor het goederenvervoer tussen de regio Amsterdam/IJmond en de Betuweroute.

Het project Spooromgeving Geldermalsen is een samenvoeging van het eerder binnen het programma Punctualiteits- en capaciteits­knelpunten opgenomen deelproject Vrijleggen MerwedeLingeLijn en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)-project Geldermalsen. Voor het Project Spooromgeving Geldermalsen is één Tracébesluit (TB) uitgebracht en ook de aanbesteding wordt gedaan voor het totale project. Om die reden is het deelproject Vrijleggen MerwedeLingeLijn ondergebracht bij PHS onder de naam Spooromgeving Geldermalsen.

Oplossing

In 2010 is de voorkeursbeslissing PHS vast­gesteld. Daarin is opgenomen dat de ambitie voor spoorboekloos reizen in de brede Randstad betekent dat er op de corridor Amsterdam-Eindhoven zes Intercity’s per uur per richting kunnen rijden, en tussen Utrecht en Geldermalsen zes sprinters per uur per richting. Daarnaast moet er capaciteit beschikbaar blijven voor het goederenvervoer vanuit de regio Amsterdam/IJmond naar de Betuweroute vice versa en voor de stoptreinen van en naar Dordrecht en Tiel. Daartoe worden er in de knoop Geldermalsen diverse aanpassingen uitgevoerd: er wordt onder meer een apart spoor aangelegd voor de stoptreinen van en naar Dordrecht en er komen twee extra perrons op station Geldermalsen, er worden twee overwegen vervangen door drie onderdoorgangen, er wordt een reizigerstunnel aangelegd ter vervanging van de loopbrug, en het emplacement wordt verbeterd.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoor en draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2017: Tracébesluit
  • 2019: Start realisatie
  • 2021: Oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 135 mln.
Artikel IF 13.03.01/17.10.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2017562021
MIRT 20181332021
MIRT 20191352021
Bron: MIRT Brontabel als csv (92 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil79
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)4
Brontabel als csv (78 bytes)
Gerealiseerd budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201600%
201732%
Bron: MIRT Brontabel als csv (80 bytes)

Politiek/bestuurlijk

In februari 2016 hebben het rijk en de gemeente Geldermalsen afspraken over het maatregel­pakket rond het spoor in Geldermalsen vastgelegd in een Bestuursovereenkomst.

Uitvoering

Prorail geeft opdracht voor de uitvoering. In 2018 is het project gegund.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2017: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2018: In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking voor het deelproject PHS spooromgeving Geldermalsen is € 76,3 mln vanuit het planuitwerkingsbudget PHS toegevoegd aan het realisatiebudget.

Hoort bij