Het project 'European Rail Traffic Management System (ERTMS)' verbetert de deur-tot-deur reistijd en vergroot de veiligheid door vernieuwing van het treinbeveiligingssysteem.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen & goederen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Het huidige beveiligingssysteem – Automatische Treinbeïnvloeding (ATB) – is aan vervanging toe. De nieuwe Europese standaard voor trein­beveiliging is het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit systeem kent een grote ICT-component en een Europese context.

Oplossing

Met de Voorkeursbeslissing (TK 33652, nr. 14) besloot het kabinet-Rutte II om ERTMS met beproefde technologie van ERTMS Level 2 in de periode tot en met 2028 in te voeren. ERTMS bestaat uit diverse onderdelen die worden ingebouwd in zowel de trein als in de baan. In september 2016 is de uitrolstrategie (TK 33652, nr. 45) naar de Tweede Kamer verzonden, waarin staat op welke baanvakken ERTMS als eerste wordt geïmplementeerd. In 2024 is ERTMS bovendien ingebouwd in het bestaande materieel dat in aanraking komt met ERTMS conform deze uitrolstrategie. Reizigers en verladers moeten vooral profiteren van de voordelen en idealiter niets van de overgang merken.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid, verbeteren van de betrouwbaarheid, verbeteren van de deur-tot-deur reistijd.

Planning

De programmabeslissing zal naar verwachting in 2019 worden genomen, waarna het programma overgaat naar de realisatiefase.

Financiën

Taakstellend budget: € 2.408 mln. Artikel IF 17.07.

Taakstellend budget: € 20 mln op Hoofdstuk XII, artikel 98

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20152.570Divers
MIRT 20162.566Divers
MIRT 20172.563Divers
MIRT 20182.372Divers
MIRT 20192.408Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (153 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil162
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)70
Brontabel als csv (80 bytes)

Politiek/bestuurlijk

Na het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (commissie-Kuiken, 2012) en het principebesluit van kabinet-Rutte I tot invoering van ERTMS, heeft de Kamer in februari 2013 de zogenoemde startbeslissing genomen. Hiermee is de initiatieffase afgerond en de verkenningsfase gestart. Die fase is met de voorkeursbeslissing ERTMS door kabinet-Rutte II op 11 april 2014 afgesloten.
In de huidige fase, de planuitwerkingsfase, worden verschillende onderzoeken uitgevoerd en producten opgesteld om in 2019 de programma­beslissing ERTMS te kunnen nemen. Gedurende de planuitwerking wordt gefaseerd gewerkt via getrechterde besluitvorming, conform de werkwijze van het MIRT en het daarbij behorende gedachtegoed van de commissie-Elverding.

Betrokken partijen

In de planuitwerkingsfase werkt het rijk samen met ProRail, NS, goederenvervoerders, regionale vervoerders en andere partijen om ERTMS tot stand te brengen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
PlanningX
FinanciënXXX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2015: Het project is overgegaan van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.

2017: De apparaatskosten voor de periode 2016-2018 zijn overgeboekt naar Hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.

2018: In de begroting 2018 is het besluit verwerkt om € 250 mln van het ERTMS-budget in te zetten voor de MIRT-verkenning van Schiphol-Plaza (TK 34300 A, nr. 72). Daarnaast is het resterende gedeelte (€ 28,9 mln) van de maximaal mogelijke CEF-voorschotten toegevoegd en is € 2,7 mln teruggevloeid van Hoofdstuk XII naar IF.

2019: De programmabeslissing is verschoven, 2018 staat in het teken van toetsen, finaliseren van de aanpak en het optimaliseren van een doelmatige en tijdige uitrol.

Hoort bij