Het project 'PHS Ede' draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling door het spoor in en rond het nieuw te bouwen station Ede-Wageningen aan te passen.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

De vraag naar reizigersvervoer op de corridor Schiphol-Utrecht-Nijmegen groeit, waardoor meer treinen nodig zijn om deze vraag op te vangen. Hiervoor zijn aanpassingen aan het station Ede-Wageningen nodig.

Oplossing

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wordt het spoor in en rond het nieuw te bouwen station Ede-Wageningen aangepast waardoor een keermogelijkheid ontstaat. Deze werkzaamheden vallen in de tijd samen met het project Spoorzone Ede van de gemeente Ede en maken daar integraal deel van uit.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoor en draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2017: start uitvoering
  • 2021: integrale project gereed

Financiën

Taakstellend budget: € 46 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2018432021
MIRT 2019462021
Bron: MIRT Brontabel als csv (71 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil3
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)1
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201600%
201725%
Brontabel als csv (81 bytes)

Politiek/bestuurlijk

De gemeente Ede stelt het bestemmingsplan vast. Medio 2017 stelt het bestuurlijk overleg (dat gezamenlijk opdrachtgever is voor het project) de uitvoeringsbeslissing vast.

Uitvoering

In 2017 is de aanbesteding gestart (deel stationsomgeving). Aansturing ligt hiervoor bij de gemeente Ede. Aansturing voor de werkzaamheden aan het spoort ligt bij ProRail.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (174 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.
2019: In verband met de faseovergang Ede Wisseloverloop is € 3,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS.

Hoort bij