Het project 'Den Haag CS, perronsporen 11 en 12' verbetert de betrouwbaarheid, geeft ruimte aan groei van het reizigersvervoer en verbetert de deur-tot-deur reistijd.

Projectkenmerken

  • Gebied: Zuidwest-Nederland
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Planuitwerking

Opgave

Het emplacement Den Haag CS moet na 2024 meer treinen kunnen afwikkelen. In het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is uitbreiding van de dienstregeling met twee sprinters tussen Den Haag Centraal en Rotterdam voorzien. Er zullen dan zes sprinters en vier intercity’s tussen deze stations rijden. Tussen Den Haag Centraal en Leiden wordt uitbreiding van de dienstregeling naar zes intercity’s en zes sprinters (nu vier om vier) voorzien in de periode 2025-2030. 

Oplossing

ProRail sluit de perrons 11 en 12 die tijdelijk in gebruik waren voor Randstadrail opnieuw aan
op het emplacement Den Haag CS, en het hele emplacement wordt opnieuw ingericht om meer treinen sneller en betrouwbaarder te kunnen laten rijden. De Randstadrail maakt inmiddels gebruik van de nieuwe perrons naast het busstation (op plus 2-niveau).  

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de betrouwbaarheid, ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer, verbeteren deur-tot-deur reistijd.

Planning

  • 2020: start realisatie
  • 2023-2025: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 39 mln. Artikel IF 13.03.01. In de periode 2012-2018 is € 10 mln uitgegeven aan werkzaamheden voor de realisatie van de eindhalte van Randstadrail uit Rotterdam op Den Haag Centraal, de afkoop van het bouwcontract en de werkzaamheden voor planstudie. Op basis van het besluit tot planuitwerking wordt er voor het project een nieuw taakstellend budget vastgesteld.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013372015
MIRT 2014382018
MIRT 2015382018
MIRT 2016382020-2021
MIRT 2017382020-2022
MIRT 2018392023
MIRT 2019392023- 2025
Bron: MIRT Brontabel als csv (182 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil2
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)2
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
20123
20134
20147
20157
2016924%
20171026%
Bron: MIRT Brontabel als csv (119 bytes)
Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseX
Opgave
Oplossing
PlanningXXXX
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (177 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: ProRail maakt in 2012 een nieuw ontwerp voor het emplacement om te komen tot een robuuster en meer toekomstbestendig ontwerp. Hierdoor treedt vertraging in het project op.

2014: Volgens de recentste planning is de verbouwing van het emplacement medio 2018 gereed.

2016: De sporen 11 en 12 worden in 2020 in dienst gesteld en de rest van de verbouwing is medio 2021 gereed. De verschuiving komt onder andere door de uitvoering van extra onderzoeken voor het ontwerp vanwege nieuwe veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen.

2017: Volgens de recentste planning worden de sporen 11 en 12 in 2020 in dienst gesteld en is de rest van de verbouwing in 2022 gereed.

2018: ProRail vraagt nog in 2017 een beschikking voor de plan­uitwerking aan, waarbij tijd, geld en scope van het project opnieuw worden gedefinieerd. Er wordt gekozen voor een meer robuust, betrouwbaar en toekomstbestendig ontwerp waarbij meer treinen, mede vanwege invoering van PHS, sneller en met meer betrouwbaarheid over het emplacement kunnen rijden. Uitgangspunt is oplevering in 2023. Delen van het project zullen eerder beschikbaar zijn voor verbetering van de dienstregeling. De eerder verleende realisatiebeschikking wordt ingetrokken, omdat er nu feitelijk een ander project zal worden gerealiseerd dan in deze eerdere beschikking is vastgelegd.

2019: Conform MIRT-werkwijze is bij de planning vna projecten in voorbereiding een bandbreedte opgenomen.

Hoort bij