Het 'Programma Booggeluid' vermindert het booggeluid op de meest urgente locaties op korte termijn. Booggeluid is hoog, piepend geluid als een trein door een bocht rijdt.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen Personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Booggeluid is het hoge, piepende geluid dat kan voorkomen als een trein door een bocht rijdt. Op diverse plaatsen in Nederland hebben omwonenden hinder van booggeluid. Het is de ambitie om de hinder op de meest urgente locaties op korte termijn te verminderen. Daarnaast bestaat de vraag waar dit probleem nog meer speelt en of deze hinder aangepakt kan worden door aanpassing van rijdend materieel.

Oplossing

De meeste hinder blijkt zich voor te doen in vier gemeenten: Hilversum, Leiden, Nijmegen en Soest. De hinder wordt aanmerkelijk minder door de plaatsing van Spoorstaaf­conditionerings­systemen (SSCS’en). Deze plaatsing is in de periode van najaar 2017 tot en met de zomer 2018 op deze locaties gerealiseerd. Daarnaast is onderzoek gestart naar een integrale, landelijke aanpak van booggeluid en naar de vraag of aanpassing van het rijdend materieel dit probleem oplost.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Behalen van de milieunormen.

Planning

  • 2017: start realisatie met onderzoek naar integrale, landelijke aanpak van booggeluid
  • 2018: plaatsing SSCS’en op de meest urgente locaties te Hilversum, Leiden, Nijmegen en Soest
  • 2018: oplevering onderzoek naar een integrale, landelijke aanpak van booggeluid

Financiën

Taakstellend budget: € 4 mln.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 20184Vanaf 2018
MIRT 20194Vanaf 2018
Bron: MIRT Brontabel als csv (81 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2012
2013
2014
2015
2016
201700%
Brontabel als csv (109 bytes)

Politiek-bestuurlijk

De Tweede Kamer is geïnformeerd over het programma in de Kamerbrief van 28 november 2016 (TK 29984, nr. 694).

Uitvoering

Najaar 2017 t/m zomer 2018: plaatsing Spoorstaafconditioneringssystemen (SSCS’en) op de vier genoemde locaties.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij