Het project 'A1/A30 Barneveld' verhelpt de problemen bij het knooppunt A1/A30 Barneveld.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Naar aanleiding van de aangenomen motie-Visser/Hoogland over de A1/A30 (TK 34550-A, nr. 27) voert de regio een MIRT Onderzoek uit. Het rijk participeert in dit onderzoek. Op basis van de uitkomsten van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017 en het regeerakkoord hebben rijk en regio afgesproken om de problemen bij het knooppunt A1/A30 Barneveld samen op te lossen.

Planning

Het MIRT Onderzoek wordt getrokken door de regio en wordt in 2018 afgerond. Als de resultaten bekend zijn, bekijken rijk en regio samen of er een MIRT-verkenning kan worden gestart en met welke scope.

Betrokken partijen

Opdrachtgever van het MIRT Onderzoek is de provincie Gelderland. Daarnaast zijn het rijk en de gemeente Barneveld betrokken bij het onderzoek.

Financiën

Vooruitlopend op de uitkomsten van het MIRT Onderzoek heeft het rijk € 10 mln gereserveerd en de regio € 2,5 mln.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichtingen op de wijzigingen

2019: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij