Het project 'Aanleg ATB-Vv A2-corridor en Brabantroute' verhoogt de veiligheid van reizigersvervoer per trein door het aanpassen van noodseinpassages.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen & goederen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Een van de maatregelen om de railveiligheid te verbeteren is de aanpak van zogenoemde roodseinpassages (stoptonend-seinpassages ofwel STS-passages). Door de implementatie van het systeem Automatische Treinbeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) bij seinen worden de kansen op roodseinpassages verkleind. Ook de risico’s als zo’n roodseinpassage toch plaatsvindt, worden gereduceerd. Eind 2014 waren circa 2.500 seinen met ATB-Vv uitgerust. Op 25 november 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om 400 extra seinen hiermee uit te rusten (TK 29893, nr. 177). Deze worden aangelegd op de twee corridors waar in de komende jaren de intensiteit van het trein­verkeer het sterkst zal toenemen. De bijdrage aan de railveiligheid zal hier naar verwachting het grootst zijn.

Oplossing

Circa 400 seinen worden uitgerust met een ATB-Vv-installatie. Het betreft seinen op de volgende corridors:

  • De A2-corridor tussen Alkmaar en Maastricht. Op een deel van deze corridor wordt naar verwachting al vanaf 2017 een intensievere treindienst uitgevoerd in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
  • De Brabantroute tussen Kijfhoek en de Duitse grens bij Venlo. Ook dit is een van de PHS-corridors. Bovendien zal het goederenverkeer op dit traject in de komende jaren toenemen als gevolg van de aanleg van het derde spoor langs de Betuweroute van Zevenaar/Emmerich tot Oberhausen. Hierdoor wordt de spoorcapaciteit van de grensovergang bij Zevenaar beperkt en als gevolg daarvan zal meer goederenverkeer gebruik gaan maken van de grensovergang bij Venlo en de Brabantroute.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid.

Planning

  • 2014: projectbeslissing
  • 2015: opdrachtverlening aan ProRail en start aanbesteding
  • 2016: start aanleg
  • 2017: ingebruikname en afsluiting project

Financiën

Taakstellend budget € 18 mln.
Artikel IF 13.03.01.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2016192017
MIRT 2017202017
MIRT 2018202017
MIRT 2019182017
Bron: MIRT Brontabel als csv (108 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil1
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI  )0
Brontabel als csv (81 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
2016420%
20171680%
Bron: MIRT Brontabel als csv (83 bytes)

Politiek/bestuurlijk

2014: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om 400 extra seinen met ATB-Vv uit te rusten.

Uitvoering

Aanbesteding heeft op basis van Design & Construct (D&C) plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
FinanciënX
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (182 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2016: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2019: Het budget is verlaagd in verband met een verlaging van het aantal seinlocaties en een meevallende kostenontwikkeling.

Hoort bij