Het 'Programma ATB-Vv' verhoogt de veiligheid en verbetert de betrouwbaarheid van het spoor door terugdringen van het aantal roodseinpassages.

Projectkenmerken

  • Gebied: Nationaal
  • Onderwerp: Spoorwegen personen
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wordt de frequentie op het spoor verhoogd. Voorwaarde daarvoor is het terugdringen van het aantal roodseinpassages (stoptonend-seinpassages ofwel STS-passages) en het verminderen van veiligheidsrisico’s die deze passages hebben. Het systeem Automatische Treinbeïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) bij seinen is een effectief middel gebleken om deze STS-passages en de daaraan verbonden risico’s terug te dringen.

Oplossing

Door het systeem Automatische Trein­beïnvloeding Verbeterde versie (ATB-Vv) bij seinen wordt de kans op STS-passages verminderd. Ook worden de risico’s als zo’n STS-passage toch plaatsvindt gereduceerd. Eind 2017 waren circa 2.900 seinen hiermee uitgerust. Op 25 november 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om nog circa 1.350 extra seinen hiermee uit te rusten, afhankelijk van de bijdrage aan de spoorveiligheid en de meest recente inzichten in de verdere implementatie van het treinbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) (TK 29893, nr. 177). Het betreft hier de seinen in risico­categorie 1 (seinen op het hoofdspoor bij een mogelijk gevaarpunt, zoals een overweg, kruising, wissel of beweegbare brug) en in risicocategorie 2 (seinen op een rangeerterrein met directe toegang naar het hoofdspoor).

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verhogen van de veiligheid, verbeteren van de betrouwbaarheid.

Planning

  • 2017: start uitvoering
  • 2023: totale programma gereed

Financiën

Taakstellend budget: € 68 mln.

Er is € 1 mln gerealiseerd.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2018682023
MIRT 201968Divers
Bron: MIRT Brontabel als csv (73 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil0
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)0
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201710%
Brontabel als csv (69 bytes)

Uitvoering

In februari 2018 heeft het ministerie IenW aan ProRail beschikt en opdracht gegeven om als eerste van deze 1.350 seinen circa 130 seinen met ATB-Vv uit te rusten, de zogenaamde ‘ATB-Vv tranche 5’. Het gaat hier om seinen bij bruggen en op routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Bron: MIRT Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2018: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij