Het project 'Ombouw Amstelveenlijn (hoogwaardige tramverbinding)' verbetert de deur-tot-deur reistijd, vergroot de veiligheid en biedt ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Het tracé heeft Amsterdam-Zuid als begin- en eindpunt.

Projectkenmerken

  • Gebied: Noordwest-Nederland
  • Onderwerp: Regionale/lokale infrastructuur
  • Ministerie: IenW
  • Fase: Realisatie

Opgave

Om het toekomstige reizigersaanbod te kunnen verwerken en de veiligheid te verbeteren moet de bestaande Amstelveenlijn worden verbeterd.

Oplossing

Tussen de Zuidas en Amstelveen-Zuid wordt de bestaande Amstelveenlijn omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding die bij de Zuidas aansluit op het bestaande tram- en metronet van Amsterdam en op het spoorwegnet. De ombouw van de Amstelveenlijn draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Amstelveen, de Zuidas en de binnenstad van Amsterdam. Ook verbetert de ombouw de verkeersveiligheid van de Amstelveenlijn door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. De Amstelveenlijn zal worden verlengd naar Uithoorn.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling

Verbeteren van de deur-tot-deur reistijd, verhogen van de veiligheid, ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer en bijdragen aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Nederland.

Planning

  • 2014: voorkeursbeslissing
  • 2015: projectbeslissing
  • 2018: start realisatie
  • 2020: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 79 miljoen. Artikel IF 14.01.03.

Ontwikkeling planning en budget Gegevens over zeven jaar, tenzij er een MIRT fasewisseling heeft plaatsgevonden.
JaarBudget in mln.Oplevering
MIRT 2013752019
MIRT 2014762020
MIRT 2015762020
MIRT 2016772020
MIRT 2017772020
MIRT 2018782020
MIRT 2019792020
Bron: MIRT Brontabel als csv (165 bytes)
Verschil in budget
Bedrag in mln.
verschil4
waarvan uitgekeerde prijsbijstelling (IBOI)4
Brontabel als csv (77 bytes)
Gerealiseerd budget De realisatiegegevens t/m 31-12-2017 zijn bekend. Het opgenomen percentage in de tabel geeft weer welk deel van het budget op peildatum 31-12-2017 was gerealiseerd.
JaarBudget in mln. gerealiseerdPercentage gerealiseerd
201656%
20171215%
Bron: MIRT Brontabel als csv (82 bytes)

Uitvoering

De Vervoerregio Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering, de financiering en de exploitatie van het project. De beschikking voor het project is in 2016 verleend.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
Algemeen
MIRT-faseXX
Opgave
OplossingX
PlanningXX
Financiën
Politiek, bestuurlijkX
Bron: MIRT Brontabel als csv (186 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2013: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2014: De planning wordt afgestemd op de uitvoering van Amsterdam Zuidasdok.

2015: De voorkeursbeslissing en de start van de uitvoering zijn uitgesteld door vertraging in de planvorming van de Stadsregio.

2016: In het kader van de besluitvorming Zuidasdok heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de voorkeursbeslissing van de Stadsregio voor de ombouw van de Amstelveenlijn bevestigd.

2017: Op verzoek van de Stadsregio is de doortrekking van de Amstelveenlijn naar Uithoorn toegevoegd aan de scope van het project.

2018: Het project is overgegaan van de planstudie- naar de realisatiefase. De Vervoerregio heeft nog in 2016 de realisatiebeschikking ontvangen.