Het project 'A28 Amersfoort - Hoogeveen' brengt in beeld wat de toekomstige problematiek is op de A28.

Projectkenmerken

  • Gebied: Oost Nederland
  • Fase: MIRT Onderzoek

Aanleiding en doel

Rijk en regio hebben afgesproken om in 2018 een MIRT Onderzoek A28 (Amersfoort-Zwolle) te starten om in beeld te brengen wat de toekomstige problematiek is op de A28 en wat er de reden van is dat het knelpunt hard stijgt in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van het lage naar het hoge groeiscenario. In het MIRT Onderzoek wordt bekeken welke opgaven er op korte en langere termijn spelen en wat de onderlinge samenhang is.

Het uitgangspunt van het MIRT Onderzoek is een slim en duurzaam vervoersysteem. De Kamer heeft per motie (motie-Van der Graaf c.s., TK 34775 A, nr. 37) verzocht het traject tussen Zwolle en Hoogeveen ook op te nemen in het onderzoek.

Planning

2019: Afronding MIRT Onderzoek

Betrokken partijen

Het MIRT Onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het ministerie van IenW in nauwe samenwerking met de bestuurlijke partners uit de regio, te weten de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe. Daarnaast worden andere bestuurlijke en maatschappelijke partijen als stakeholder betrokken bij het onderzoek.

Projecthistorie X verwijst naar de editie van het MIRT overzicht waarin de wijziging of aanvulling voor het eerst is opgenomen.
2013201420152016201720182019
AlgemeenX
MIRT-fase
Opgave
Oplossing
Planning
Financiën
Politiek, bestuurlijk
Brontabel als csv (173 bytes)

Toelichting op de wijzigingen

2019: Het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

Hoort bij