Wijzigingen t.o.v. het MIRT Overzicht 2018

Geen MIRT Overzicht is hetzelfde. Ieder jaar worden er verbeterpunten aangebracht in het MIRT Overzicht om te komen tot een mooi product. Dit MIRT overzicht dient als informatievoorziening en als verantwoording van de geïnvesteerde gelden aan het parlement, met name de Tweede Kamer.
Tevens is het te gebruiken als naslagwerk voor (semi) rijksoverheid, regionale overheden, marktpartijen, burgers en andere geïnteresseerden. Omdat het MIRT Overzicht een bijstuk van de begroting is, wordt het elk jaar op Prinsjesdag gepresenteerd en vinden er tussentijds geen wijzigingen in het Overzicht plaats. In dit hoofdstuk lichten we wijzigingen ten opzichte van het MIRT Overzicht 2018 toe.

Kaartbeelden

Van alle huidige MIRT projecten is een totaal kaartbeeld toegevoegd. Hier kunt u in één oogopslag zien waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland aan werkt. Daarnaast tonen we ook een netwerkkaart van het Trans-Europese Transport Netwerk (TenT) die weergeeft hoe er ook in Europees perspectief gewerkt wordt aan betere bereikbaarheid en transport.

Gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s

In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) najaar 2017 is besloten van start te gaan met drie gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In het voorjaar van 2018 is ook besloten tot de start van een gebiedsgericht programma voor Utrecht Onder deze bereikbaarheidsprogramma’s kunnen meerdere MIRT-projecten vallen. Om dit in dit MIRT Overzicht inzichtelijk te maken, is in dit MIRT Overzicht gekozen om te starten met gebiedsgerichte programmabladen. Hierin wordt uitleg gegeven over het betreffende programma en worden de projecten binnen dit programma benoemd. Vervolgens wordt elk project binnen dit programma weergegeven op zelfstandige bladen in de volgorde Onderzoek, Verkenning, Planuitwerking en Realisatie. Daarna zijn de overige, niet programma gerelateerde projectbladen weergegeven in dezelfde volgorde.

Deze indeling is terug te zien voor de gebiedsgerichte programma’s Metropoolregio Amsterdam en Metropoolregio Utrecht in Noord-West Nederland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in Zuid-West Nederland en Adaptief programma Brainport City en SmartwayZ.NL in Zuid Nederland. In het voorjaar van 2018 is ook besloten tot de start van een gebiedsgericht programma voor Utrecht. Het programma Goederenvervoerscorridor Zuid Oost is terug te vinden bij de Nationale opgaven.

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten

De Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten over de eerste helft van 2018 is dit jaar niet opgenomen in het MIRT Overzicht 2019. Deze zal met de MIRT-brief in het najaar aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

Stand van zaken MIRT-projecten en -programma’s

Gerealiseerde projecten

Ten opzichte van het MIRT Overzicht 2018 zijn er veertien MIRT projecten gerealiseerd. Van deze projecten is een foto opgenomen in het overzicht. Hiermee is het project afgerond en komt het niet meer terug in dit MIRT Overzicht.

 • Ruimte voor de Rivier
 • Regionet, fase 1
 • Intensivering Spoor in Steden, fase 1 en fase 2
 • N18 Varsseveld - Enschede
 • Verruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee
 • N35 Zwolle Wijthmen
 • N31 Harlingen (Traverse Harlingen)
 • A6/A7 Knooppunt Joure
 • A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen
 • Venlo: Logistiek multimodaal knooppunt
 • Sterke regio’s Zuidwest-Nederland
 • Sterke regio’s Zuid-Nederland
 • Wielingen
 • Utrecht Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject, VINEX)

Afgeronde MIRT onderzoeken

Ten opzichte van het MIRT Overzicht 2018 zijn er zeven MIRT Onderzoeken afgerond, namelijk:

 • Bereikbaarheid Noordwestkant Amsterdam
 • Bereikbaarheid Oostkant Amsterdam
 • Acceptatie en kansen ruimtelijke inpassing van nieuwe energiesystemen
 • Operationalisering Meerlaagsveiligheid Dordrecht
 • Adaptatiestrategie waterveiligheid buitendijks
 • Concurrentiekracht Noord Nederland
 • Organisch bouwen

Deze MIRT Onderzoeken komen niet meer terug in dit MIRT Overzicht.

Projecten met fasewisseling

De volgende twaalf MIRT projecten hebben een fasewisseling ondergaan:

 • Toekomstvisie Waal (Lobith en Haaften) (van fase planuitwerking naar fase realisatie)
 • A12/A15 Ressen – Oudbroeken (viA15) (van fase planuitwerking naar fase realisatie)
 • Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes (van fase planuitwerking naar fase realisatie)
 • Zwolle – Herfte (van fase planuitwerking naar fase realisatie)
 • Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag (van fase onderzoek naar fase programma)
 • Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (van fase onderzoek naar fase programma)
 • A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad (voorheen Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport) (van fase verkenning naar fase planuitwerking)
 • Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (van fase verkenning naar realisatie)
 • Programma SmartwayZ.nl (van fase verkenning naar fase programma)
 • A2 Deil-Den Bosch (voorheen Bereikbaarheid Deil-Den Bosch) (van fase onderzoek naar fase verkenning)
 • Varik-Heesselt (van fase verkenning naar fase planuitwerking)
 • Tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen Oudbroeken (ViA15) (van fase verkenning naar fase planuitwerking)

Nieuwe projecten

In dit MIRT Overzicht zijn dertien MIRT projecten nieuw opgenomen:

 • IJsselkop (Noord)
 • Programma Fiets (Nationaal)
 • Bereikbaarheidsprogramma Utrecht U Ned (Noord West)
 • A1/A30 Barneveld (Noord-West NL)
 • A28 Amersfoort-Hoogeveen (Oost)
 • Kampen-Kampen-Zuid (Oost)
 • SmartwayZ.nl: A58 Tilburg-Breda (Zuid)
 • A15 Gorinchem-Papendrecht (Zuid-West NL)
 • Knooppunt Burgerveen-N14 (Zuid-West NL)
 • N15 Suurhoffbrug (Zuid-West NL)
 • Sporen Schiedam – Rotterdam plan D (Zuid-West NL)
 • HSL – Zuid (Nationaal)
 • Zuidwestkant Amsterdam / Schiphol (Noord West)

Daarnaast zijn drie spoorprojecten in het kader van spoorwegovergangen samengevoegd tot één project, genaamd ‘Overwegenaanpak’. Het gaat hierbij om de projecten ‘AKI-plan en veiligheidsknelpunten’, ‘Landelijk Verbeterprogramma Overwegen’, en ‘Programma NABO’. Deze projecten zijn samengevoegd tot één blad.