Vaarweg Wielingen

Het project Vaarweg Wielingen verbetert de toegankelijkheid van de haven Vlissingen-Oost door de vaarweg te verdiepen.

Optimalisatie van de vaargeul was nodig om de toegankelijkheid van de haven van Vlissingen voor bulkschepen te behouden en verbeteren. Dit in het licht van de schaalvergroting en verwachte groei.
Voor een verbeterde nautische toegankelijkheid van de haven Vlissingen-Oost is een deel van de vaargeul bij de monding van de Westerschelde verdiept.