Utrecht Centraal Nieuw Sleutelproject

Utrecht CS Nieuw Sleutelproject is een aanpak van  het treinstations en het stads- en streekbusstation.

In Utrecht vormde de spoorinfrastructuur een barrière die de stad in tweeën deelt. Het gebied kende veel onbenut en rommelig terrein. Het treinstation en het stad- en streekbusstation waren te klein en te onoverzichtelijk om de te verwachte verdubbeling van het aantal reizigers te kunnen verwerken. Het Rijk heeft Utrecht CS daarom aangewezen als Nieuw Sleutelproject (NSP).

Er is een nieuwe ov-terminal voor trein, Randstadspoor en tram/bus gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de regionale projecten voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) van Utrecht CS naar Leidsche Rijn en de oostkant van Utrecht.