Intensivering spoor in steden

Het project Intensivering spoor in steden lost problemen op die ontstaan door spoordoorsnijdingen in stedelijk gebied.

Op veel plekken in Nederland doorsnijdt het spoor stedelijk gebied. Met het project Intensivering spoor in steden werden knelpunten als gevolg van spoordoorsnijdingen in verschillende gemeenten opgelost. Uiteindelijk zijn veel subsidieaanvragen gehonoreerd en is de regeling uitgevoerd. Één voorbeeld is de marstunnel in Zutphen, waarmee het bedrijventerrein De Mars beter bereikbaar is geworden.