Noord-Nederland omvat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Noord-Nederland is een gebied met een grote landschappelijke diversiteit en relatief veel ruimte.