Zwolle - Herfte

Afgelopen jaren is het spoor tussen Zwolle en Herfte uitgebreid naar vier sporen met een vrije kruising. Hierdoor ondervinden de treinen van Zwolle richting Leeuwarden/Groningen en van Zwolle richting Emmen geen hinder meer van elkaar. Daarnaast is het Zwolse spooremplacement aangepast zodat de treinen richting Enschede en Deventer tegelijk met de trein naar Leeuwarden/Groningen kunnen. De reistijd tussen midden-Nederland en het Noorden is nu korter, de aansluitingen op regionale treinen in het Noorden zijn beter, er is een derde en een vierde trein per uur tussen Zwolle en Leeuwarden mogelijk en de betrouwbaarheid en robuustheid is hiermee verhoogd.