RSP

Met het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn in 2007 is destijds besloten wel te komen tot een Regionaal Specifiek Pakket (RSP) waarmee de economie en bereikbaarheid in Noord-Nederland verder kon worden ontwikkeld. Naast een aantal concrete projecten stelden de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland ieder afzonderlijk een serie projecten vast op het gebied van verkeer en vervoer en daarnaast een programma van economische projecten. Nu alle projecten zijn aangelegd of in aanleg zijn, kan het RSP als onderdeel van het MIRT-programma worden afgesloten, zoals ook vastgesteld in het BO MIRT van november 2019 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, 35300-A-57).