Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen

Allereerst zijn zo’n 190 extra parkeerplaatsen aangelegd op de internationale corridors. Het gaat daarbij om circa 10 locaties langs of bij de A1, A2, A12, A15 en A50. Daarnaast zijn op of in de nabijheid van internationale corridors circa 410 extra parkeerplaatsen gehuurd. Verder is op 11 locaties langs de A7, A12, A27, A28 en A37 de capaciteit van de bestaande verzorgingsplaatsen uitgebreid met ongeveer 130 parkeerplaatsen. Daarmee is ook de kwaliteit van die verzorgingsplaatsen verbeterd. Aanvullend daarop is op circa 17 locaties de kwaliteit van de verzorgingsplaatsen verbeterd en op basiskwaliteits-niveau gebracht. Ten slotte is ook de bewegwijzering naar beveiligde parkeerplaatsen verbeterd.