A15 Papendrecht – Sliedrecht

Uit onderzoek is gebleken dat gedeeltelijke verruiming van de capaciteit op de noord- en zuidbaan van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht de doorstroming van het verkeer op de A15 en het onderliggend wegennet verbetert en de economische verlieskosten reduceert. Hiertoe is een weefvak met vluchtstrook op de noordbaan aangelegd (tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3) en een extra rijstrook op de zuidbaan (van Papendrecht-N3-Sliedrecht- West naar Sliedrecht-Oost). Deze rijstrook vervangt de bestaande spitsstrook tussen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-West.