Wilhelminakanaal Tilburg

De afmetingen van het Wilhelminakanaal boden onvoldoende mogelijkheden voor vervoer over water van en naar Tilburg. Daarom is het kanaal verruimd tot klasse IV van de instroom van de Donge tot en met de Dongensebrug. Hierdoor is Brabant beter bereikbaar over het water en het biedt economische kansen voor Tilburg. Binnenvaartschepen kunnen veel meer vervoeren dan vrachtwagens waardoor er minder transport over de weg nodig is. In navolging van dit project is de planuitwerking Wilhelminasluis 2 gestart.