Quick Wins Binnenhavens

De maatregel Quick Wins Binnenhavens is afgerond. Deze regeling richtte zich op het snel realiseren van infrastructurele voorzieningen van de binnenhavens in beheer of eigendom van gemeenten en provincies. Deze regeling is een van de maatregelen waarmee uitvoering gegeven wordt aan de ambitie om goederenvervoer over water en de innovatie van de binnenvaart te stimuleren. Er zijn in totaal drie tranches aan maatregelen gerealiseerd tussen 2008 en 2019, die samen met de gemeenten en provincies zijn uitgevoerd.