Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten tweede fase Herstelplan Spoor

Naar aanleiding van de visie Benutten en Bouwen is het Herstelplan Spoor (fase 2) ontstaan. Hier zijn de knelpunten geselecteerd waarvan de oplossing het meest bijdraagt aan de doelen van de Nota Mobiliteit.