Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) risicoreductie

De uitvoering van het Plan van Aanpak Goederenemplacementen (PAGE) zorgt ervoor dat emplacementen voldoen aan de regels voor externe veiligheid. De oplossingen worden gezocht in het zoveel mogelijk uitsluiten van conflicterende rijwegen. Dit gebeurt onder andere door de treinbeveiliging en -beheersing aan te passen en door wissels te saneren of te verplaatsen.