Optimalisering Goederencorridor Rotterdam – Genua

Grensoverschrijdend goederenvervoer is belangrijk voor ons land. Daarom is het gewenst om de aansluiting met buitenlandse spoorsystemen zo goed mogelijk te maken. Dit is gedaan voor de corridor Rotterdam – Genua, waarbij de variëteit aan voltage- en treinbeïnvloedingssystemen zijn teruggebracht en geharmoniseerd met Europese technieken. Hierdoor hoeven vervoerders minder van locomotief te wisselen en hoeft er niet geïnvesteerd te worden in dure meersysteem locomotieven. De verbinding tussen de Rotterdamse haven en het achterland is op deze manier verbeterd en goederenvervoer over spoor blijft op deze manier een aantrekkelijke vervoersoptie.