Legger Vlieland en Terschelling

Op Vlieland lag een deel van de bebouwing buitendijks. De afgelopen jaren is de primaire waterkering aangepast waardoor deze bebouwing binnendijks is komen te liggen. De bewoners worden daardoor adequater beschermd tegen overstromingen en hoogwater in het waddengebied en de Noordzee.