Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Merwedes

Vanwege inpassingsproblemen van een nieuwe overnachtingshaven is het oplossen van de ligplaatstekorten gefaseerd aangepakt. Er is een plan uitgewerkt voor de realisatie van vier overnachtingsplaatsen in de noordwesthoek van de vluchthaven van Gorinchem. Hiervoor is de procedure voor een bestemmingsplanwijziging doorlopen. Daarnaast zijn andere mogelijkheden bekeken om de resterende opgave in te vullen. De keuze om vier extra overnachtingsplaatsen in de vluchthaven aan te leggen is een no-regret maatregel. De aanleg van overnachtingsplaatsen draagt bij aan een vlotte, efficiënte en veilige scheepvaart.

Een medewerker over het project:
“De ‘schop in de grond’ voor de realisatie van deze overnachtingsplaatsen in maart vorig jaar viel gelijk met de start van de corona-lockdown in Nederland. Door goed samen te werken hebben we het project kunnen realiseren met een goed oog voor de veiligheid van mensen en voor de werksituatie.’’