Beter en Meer / Verbeteraanpak Trein

Om de groei op het spoor mogelijk te maken, wordt toegewerkt naar hoogfrequent rijden op drukke trajecten in Nederland. NS en ProRail voeren samen het Verbeterprogramma Beter en Meer uit. Het uitgangspunt is dat het treinproduct eerst beter (lees: robuuster) moet worden voordat de stap gezet kan worden naar meer (frequentie¬verhoging). Zonder extra inspanning zullen treinen elkaar eerder hinderen en zullen infrastructuur en materieel vaker storingen ondervinden. Dit wordt ondervangen in het verbeterprogramma. De eerste stap van de Verbeteraanpak Trein was gericht op de corridor Amsterdam-Eindhoven. Vervolgens is gestart met het uitvoeren van de verschillende verbeteracties en pilots. Dit project draagt bij aan het verbeteren van de betrouwbaarheid.