Aanleg ATBvv A2 corridor en Brabantroute

Om de veiligheid op het spoor te verbeteren zijn ongeveer 400 seinen uitgerust met het nieuwe systeem Automatische Trein Beïnvloeding Verbeterde Versie (ATB-Vv). Dit is gedaan op de A2 corridor tussen Alkmaar en Maastricht en op de Brabantroute tussen Kijfhoek en de Duitse grens bij Venlo. Dat zijn corridors waar in de komende jaren de intensiteit van het treinverkeer het sterkst zal toenemen. Door de verbetering van de seinen worden de kansen op het passeren van een rood sein verkleind. Ook de risico’s bij het toch plaatsvinden van een roodseinpassage worden gereduceerd.