A76 Aansluiting Nuth

Rijk en regio hebben afspraken gemaakt over de realisatie van een nieuwe robuuste aansluiting ter vervanging van de verkeersonveilige aansluitingen Nuth en Schinnen. Het project draagt bij aan een betere en veiligere verkeersdoorstroming door een nieuwe en robuuste aansluiting. Om de capaciteit te vergroten, is de nieuwe aansluiting Nuth gerealiseerd en zijn de huidige aansluitingen Nuth en Schinnen op de A76 verwijderd. De nieuwe aansluiting is via een turborotonde aangesloten op de Buitenring Parkstad.

Een medewerker over het project:

Door een intensieve en constructieve samenwerking tussen Rijk en provincie Limburg zijn veel opgaven en doelen met maximale efficiency bereikt.”